Skolesystemet i dag 

Mange skoler er i dag udfordret på mange områder.


Undervisningen er ikke personlig, og der undervises ud fra one-size-fits-all princippet. Man kan enten synes undervisningen er for svær, eller også synes man undervisningen er for nem. I begge tilfælde keder eleverne sig. Resten af klassen ender med at få en overfladisk middel undervisning. 


Flere timer i træk sidder eleverne stille på stolen og må ikke sige noget eller bevæge sig. Elevernes koncentration falder, og der begynder at komme uro i klassen. Læreren bruger derfor meget af tiden på at få ro i klassen, som også påvrker de få, der virkelige prøver at sidde stille og koncentrere sig.


Eleverne savner undervisning, der giver mening, og som tager hensyn til den enkelte elevs interesser og evner.

Udviklingen er gået i stå

Eleverne er ikke med

One-size-fits-all

"Alle er genier, men hvis man dømmer en fisk ud fra dens evne til at klatre i træer, vil den hele sit liv tro, den er dum." -


Citat der af nogle tilskrives Albert Einstein.

FRA KEDSOMHED TIL TRIVSEL I SKOLE

Forskning viser, at hver tredje elev, tit eller meget tit keder sig i skolen.

KEDSOMHED KAN SKABE SVAGE ELEVER

Nogle af de ting, der gik på tværs hos dem, der beskrev, hvordan det blev svært med skolen, var en grundlæggende mangel på mening og en oplevelse af ikke at blive taget alvorligt.

KAMPEN OM SKOLEN

Jo mere eleverne keder sig, desto mindre lærer de. Kedsomhed fører til stress og kan være sundhedsskadeligt.

DER ER FOR MANGE ORD OG FOR LIDT PRAKTISK ARBEJDE I SKOLEN


"Der bor et kæmpe læringspotentiale i at arbejde praktisk. Man lærer bedst, hvis man trives. Og når man ser på, hvad der får mennesker til at trives bedst, så er det tre afgørende psykologiske behov, der skal opfyldes: Selvbestemmelse, kompetence og samhørighed."Louise Klinge

www.louiseklinge.dk