FREMTIDENS LÆRING

LÆRING I DET 21. ÅRHUNDREDE

”Det handler om at sætte eleven i centrum for egen læring og læreren som koordinator, facilitator og vejleder”

Personlig Læring

I fremtidens læring er det ikke læreren, men den studerende, der er i centrum. Hver elev har sit eget læringshold, som ikke kun omfatter lærerne, men forældrene, eksterne mentorer, superspecialister fra mange forskellige sfærer og jævnaldrende, som åbner flere døre for læringsveje. Læringsgruppen hjælper den studerende med at opdage og udvikle sine talenter og interesser og forbinder ham/hende med erhvervslivet, professionelle og mentorer.

 

Projektbaseret Læring

I fremtidens læring bygger undervisningen på projektbaseret læring. Formålet er at udforske og løse ægte problemer. Ved projektbaseret arbejde får eleverne blandt andet mulighed for at integrere fagene dansk, engelsk og matematik.  På den måde motiveres eleverne til en dybere og meningsfuld viden, som praktisk kan appliceres samtidig med en bedre forståelse for, hvordan ens kompetencer kan anvendes bedst i det 21. århundrede.

Læringszoner

I fremtidens læring bliver eleverne ikke undervist i klasseværelser, men i et større læringsrum fordelt i forskellige læringszoner. Læringszoner, hvor eleven har mulighed for at bygge, skabe, være kreative, selvstændige, samarbejde, forske, træne, filme og redigere. Hvor ideer bliver til virkelighed. 

Projektbaseret læring på High-Tech High

Hvordan vil skolen se ud i fremtiden?