Om Zonen

Zonen er en klub, som er blevet oprettet med henblik på at give de muslimske børn og unge et frirum og fællesskab. Vi adskiller os fra andre ved at være et fristed for muslimske børn og unge, hvor de kan være i et trygt og sikkert miljø med rammer, som er i overensstemmelse med de islamiske værdier.

 

Vi tager udgangspunkt i børnenes interesser, passion og styrker. Vi ønsker at understøtte deres udvikling, trivsel og fællesskab gennem vores faste og spontane aktiviteter, ekspertbesøg og arrangementer.

 

Dette underbygges af vores pædagogiske læringssyn, hvor:


  • Vi går foran de unge og børnene ved at tilrettelægge besøg og aktiviteter på forhånd, som vi mener vil styrke deres identitetsdannelse, kompetencer og spiritualitet.
  • Vi går ved siden af dem, hvor børnene og de unges forslag og ideer er med til at præge dagen, så de har medbestemmelse og medansvar til at præge og udfolde deres interesser og passion.
  • Vi går bagved dem, hvor vi vil agere som mentorer og pædagoger, som står til rådighed til at vejlede og støtte både i forhold til de verdslige og spirituelle aspekter.

Mål for Zonen

Vores mål er, at Zonen skal være en tryghedszone, et frirum og en læringszone, hvor børnene og de unge oplever:

  • At de udvikler kompetencer til at mestre deres liv i forhold til det verdslige og spirituelle.
  • At de oplever støtte og vejledning i forhold til at håndtere livets op-og nedture, problematikker, forandringer og udfordringer.
  • At de oplever mulighed for at indgå i positive relationer med andre børn og unge.

Personale

Zonens personale består af pædagoger, lærer og frivillige, som fungerer som mentorer og rollemodeller. Vi tror på, at vores engagement og vores forståelse for vigtigheden af relationsarbejde med børnene og de unge er med til at skabe gode og trygge rammer for trivsel og udvikling.

Klar til at tilmelde dig? 

Har du nogle spørgsmål?

Er du interesseret i at vide mere omkring Zonen er du velkommen til at kontakte os